Chào mừng tới Bảo Hiểm Xã Hội Quận Tân Phú

  • Đăng ký đơn vị mới

  • Quản lý phát sinh

  • Tra cứu hồ sơ

Quy trình đăng ký tham gia BHXH trực tuyến

1. Đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản để được sử dụng đầy đủ tính tăng của hệ thống.
Tạo ngay tài khoản

2. Khai báo thông tin

Thực hiện khai báo thông tin về doanh nghiệp và những nhân viên tham gia BHXH.

3. Xuất biểu mẫu, báo cáo

Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin ở trên. Hệ thống tự động tạo các biểu mẫu cần thiết. Bạn chỉ cần kiểm tra lại và in.

Hỗ trợ trực tuyến